facebook sitemap homepage kontakt úterý 26. 05. 2020

Ročník 2010

Kategorie: televizní a kino spot

Vítěz: Celé Česko čte dětem, o. p. s.
Kampaň: Celé Česko čte dětem
Reklamní agentura: TBWA Praha s.r.o.

Kategorie: rozhlasový spot

Vítěz: Startujeme, o.p.s.
Kampaň: Kavárna bez konce
Reklamní agentura: pragoart

Kategorie: tištěná reklama

Vítěz: Diakonie ČCE
Kampaň: Otevřeno seniorům
Reklamní agentura: Thamesdown CZ

Kategorie: internetový projekt

Vítěz: Člověk v tísni, o. p. s.
Kampaň: Skutečný dárek
Reklamní agentura: w3w, s.r.o.

zpět
tisk