facebook sitemap homepage kontakt sobota 04. 12. 2021

TZ: Soutěž Žihadlo 2013 vylepšila systém hodnocení kampaní neziskových organizací

Jiří Kučera, ředitel Neziskovek.cz, upřesňuje: „Průběžně pracujeme na zvyšování kvality soutěže, a proto jsme se rozhodli upravit systém hodnocení kampaní neziskových organizací. Porota bude nově hodnotit ve dvou etapách. V prvním kole individuálně, kdy každý porotce na základě jasně daných kritérií ohodnotí všechny zaslané kampaně. Do druhé kola budou nominovány kampaně s nejlepším hodnocením v každé kategorii. Z nominovaných kampaní porota zvolí vítěze na společném setkání. Nový systém hodnocení bude klást větší důraz na provázanost účelu kampaně s jejím zacílením, s volbou vhodných médií a v neposlední řadě se bude posuzovat, zda nezisková organizace uskutečněné kampaně vyhodnocuje a zjišťuje jejich dopad."

Samozřejmě stále platí, že podstatnou a hodnocenou součástí kampaně je také její kreativní zpracování, originalita a schopnost zaujmout.

V porotě zasednou čeští a slovenští odborníci na marketing, PR, grafiku, design, společenskou odpovědnost firem (CSR) a neziskový sektor. Stejně jako v loňském roce si svého vítěze zvolí prostřednictvím on-line hlasování také veřejnost. Vítězné kampaně budou letos vyhlášeny a oceněny v průběhu slavnostního večera 21. listopadu 2013 v prostorách Era svět na Jungmannově náměstí v Praze 1.

„Jsme potěšeni, že soutěž Žihadlo roku i nadále přirozeně propojuje neziskovou a firemní sféru. Na kampaních spolupracují neziskové organizace v roli zadavatelů s agenturami, které do jejich ztvárnění vnášejí zkušenosti z byznysu. Podobný formát efektivně funguje i ve fázi hodnocení přihlášených kampaní. Odborníci z řad zástupců neziskového sektoru a firem se tak neustále navzájem inspirují," uvedla Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB, hlavního partnera soutěže.

Cílem soutěže Žihadlo roku je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám. Soutěž je otevřená pro nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace z celé České a Slovenské republiky, které medializují veřejně prospěšný projekt, jenž není starší než jeden rok. Kampaň může nominovat pouze zadavatel (nezisková organizace) a to do kategorií tištěná reklama, televizní a kino spot, rádiový spot a internetová kampaň. Přihlášky je možné podávat do 10. října 2013.

Více informací o soutěži na www.zihadloroku.cz
 

Hlavní partner soutěže: ČSOB
 

Mediální partner soutěže (Slovensko): 1. slovenské neziskové servisné centrum

Kontakt: Alena Sladká, email: sladka@neziskovky.cz, tel.: +420 734 825 211

 

O organizátorovi soutěže:

Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu od roku 1993. Posláním organizace je prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu rozvíjet neziskový sektor v ČR a podporovat filantropii.

V rámci naplňování svého poslání organizace od roku 2002 provozuje informační portál www.neziskovky.cz. Portál poskytuje ucelený přehled o neziskovém sektoru v ČR, obsahuje Katalog českých neziskových organizací a jejich služeb, Burzu práce, Daňový kalkulátor, Databázi finančních zdrojů, aj.

Neziskovky.cz svým klientům z řad neziskových organizací poskytují vzdělávací kurzy, komplexní vzdělávací programy, zajišťují odborné konzultace týkající se neziskového sektoru, vydávají online měsíčník Svět neziskovek, aj. Firemním klientům pomáhají v oblasti společenské odpovědnosti, firemního dárcovství a filantropie.

Neziskovky.cz se dlouhodobě věnují také propagaci práce neziskových organizací mezi širokou veřejností. Od roku 1998 po dobu deseti let organizace každoročně pořádala celostátní informační kampaň 30 dní pro neziskový sektor. Na mediální kampaň navázala v roce 2007 soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku.

Neziskovky.cz jsou zakládajícím členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR), členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD), Tematické sítě pro sociální ekonomiku (TESSEA) a mezinárodní sítě International Capacity Building Alliance (ICBA).

V minulosti organizace stála společně s partnery Ministerstvem informatiky ČR a Centrem pro výzkum neziskového sektoru u zrodu Evidence nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy. Společnost Neziskovky.cz se podílela na novele zákona o obecně prospěšných organizacích a v současnosti spolupracuje při vzniku zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Více informací o obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz naleznete na www.neziskovky.czzpět
tisk