facebook sitemap homepage kontakt středa 20. 10. 2021
9. 12. 2016

Základní informace o soutěži

ŽIHADLO ROKU v novém

Jestli se něco proměňuje rychleji než počasí v dubnu, je to marketingová komunikace. Dosavadní soutěžní kategorie přestaly odrážet možnosti, které digitální éra nabízí.

A tak jsme pro nový ročník ŽIHADLA připravili nové a přizpůsobili jsme je na míru neziskovkám.

Odhalíme je už brzy, zůstaňte v obraze a sledujte ŽIHADLO na Facebooku!


2. 6. 2014

Základní informace o soutěži

Základní informace o soutěži do roku 2015

Žihadlo roku je soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, jejímž pořadatelem je obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Cílem soutěže je upozornit na kvalitní veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám.

Pro koho je soutěž otevřena?

Pro nestátní neziskové organizace a příspěvkové* organizace z celé ČR a SR, které:

a) jsou neziskovou organizací (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, církevní právnická osoba, příspěvková organizace)
b) medializují veřejně prospěšný projekt, který není starší 1 rok (tj. kampaň byla realizovaná od 1. září předcházejícího roku).

Kampaň může nominovat pouze její zadavatel - nezisková organizace. Ocenění bude uděleno zadavateli i tvůrci (reklamní agentuře či samotné neziskové organizaci). Vítězné práce v jednotlivých kategoriích vybere odborná porota, která hodnotí společnou práci neziskových organizací a reklamních agentur.

Soutěžní kategorie:

A Tištěná reklama
B Televizní a kino spot
C Rozhlasový spot
D Internetová kampaň
E Cena veřejnosti


Ceny pro vítěze: Ceny pro vítěze: finanční šek, plaketa a soška Žihadla pro zadavatele kampaně + plaketa a soška pro tvůrce kampaně.*Ze soutěže jsou vyloučeny kampaně příspěvkových organizací, které propagují prodej vlastních výrobků či služeb (např. plakáty či spoty propagující divadelní představení).

tisk