facebook sitemap homepage kontakt sobota 04. 12. 2021

Pokyny pro zasílání soutěžních prací

Do soutěže Žihadlo roku se přihlašte prostřednictvím elektronické přihlášky.
 
Soutěžní práce zasílejte elektronicky, prostřednictvím online uložiště "leteckaposta.cz".

Do předmětu zprávy napište "ŽIHADLO ROKU 2014" + název organizace.

Zprávu odešlete na e-mailovou adresu: zihadlo@neziskovky.cz

Kontatktní osoba: 
Bc. Karolina Fialová, fialova@neziskovky.cz, 224 239 876
 
Přihlášky je možné podávat do 10. října 2014!

Technická specifikace zaslaných soutěžních prací:

Definují formu, ve které je potřeba dodat soutěžní práce pro zasedání poroty, pro následnou prezentaci prací při slavnostním vyhlášení i pro další prezentaci.

Soutěžní práce se označují následujícím způsobem:
     kategorie_organizace.format

Jiné označení či popisování soutěžních prací je nepřípustné.

Kategorie A – Tištěná reklama

Soubory s tiskovými materiály: soutěžní práce dodejte v digitální podobě pojmenované dle vzoru ve formátu PDF (v tiskové kvalitě) nebo TIFF (v rozlišení 300 dpi), případně AI nebo EPS (s fonty ve křivkách a s obrázky). Velikost pro tisk je min. A6 a max. A4.

 

Soutěžní práce zaslané jen jako nátisk, bez souborů v digitální podobě, nebudou do soutěže přijaty.

Kategorie B – Televizní a kino spot

Soubory: soutěžní práce dodejte v digitální podobě řádně pojmenované. Preferovaný formát:  AVI, MOV, MPG
Video: preferovaný formát: 720 x 576, 25 snímků/s, DV-PAL (možno uncompressed)
Audio: preferovaný formát: 48.0 kHz / 44.1 kHz, 16 bit, stereo
Délka spotu: do 2 minut
Pokud je spot zveřejněn online, uveďte jeho funkční URL adresu. V případě nečitelnosti formátu videa, bude využita tato verze spotu.

Kategorie C – Rozhlasový spot

Soubory: soutěžní práce dodejte v digitální podobě řádně pojmenované ve formátu WAV, AIFF, MP2 nebo MP3 (min. 128 kbps) dle specifikace
Audio: preferovaný formát: 48.0 kHz / 44.1 kHz, 16 bit, stereo
Se zvukovými soubory dodejte také textový soubor s textem soutěžního rádiového spotu.
Pokud je spot zveřejněn online, uveďte jeho funkční URL adresu. V případě nečitelnosti formátu souboru, bude využita tato verze spotu.

Kategorie D – Internetová kampaň

Tato kategorie je hodnocena online, v přihlášce uveďte funkční URL adresu projektu.

 

 


tisk