facebook sitemap homepage kontakt sobota 04. 12. 2021
24. 9. 2015

Aktuální ročník

Sdělení pro rok 2015

Vážení přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že jsme se v letošním roce v souvislosti se změnami na straně pořadatele rozhodli, že další ročník tradiční soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo roku uskutečníme až v roce 2016. V 9. ročníku budou hodnoceny kampaně, které jste realizovali v roce 2015. V současné době pracujeme na úpravách koncepce soutěže a doufáme, že plánované změny přispějí k jejímu zkvalitnění. O harmonogramu prací a dalších souvisejících aktivitách Vás budeme průběžně informovat na stránkách www.zihadloroku.cz a stránkách pořadatele www.neziskovky.cz.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na příští spolupráci. 

Nadace Neziskovky.cz

tisk