facebook sitemap homepage kontakt sobota 04. 12. 2021
14. 11. 2013

Porota 2014

Porota

Odborná porota soutěže Žihadlo roku

Porota je složena z českých a slovenských odborníků působících v marketingu, public relations, kreativě, společenské odpovědnosti, médiích a v neziskovém sektoru.

Hodnocení poroty probíhá ve dvou kolech:

1. Individuální hodnocení - na základě předem daných kritérií porotci jednotlivě hodnotí všechny zaslané kampaně neziskových organizací. Důraz je kladen například na zacílení kampaní, výběr vhodných typů medií vzhledem k cílovým skupinám, kreativní zpracování kampaní, vyhodnocení a měření dopadu kampaní, aj. Do druhého kola hodnocení postoupí nejlépe ohodnocené, tzv. nominované, kampaně v každé kategorii.

2. Skupinové hodnocení - na společném setkání porotci z nominovaných kampaní vyberou vítěze jednotlivých kategorií (tištěná reklama, televizní a kino spot, rádiový spot a internetová kampaň). Vítězné kampaně jsou pak oceněny na slavnostním večeru zpravidla na konci listopadu.

V případě konfliktu zájmů porotce - tzn. že má blízký vztah k neziskové organizaci nebo reklamní agentuře, jejichž soutěžní práce se hodnotí - takovou kampaň porotce nehodnotí a pro její vyhodnocení je použita průměrná hodnota z hodnocení ostatních porotců.

V roce 2014 v porotě zasedli:

Jan Binar (McCANN ERICKSON Prague)
Marek Džiuba (Friend´s Factory)
Šárka Jakoubková (Alza.cz)
Lenka Janoušková (ČSOB)
Simona Kaňoková (Skupina ČEZ)
Tomáš Knaibl (Velvyslanectví USA)
Gabriela Lachoutová (J&T Banka)
Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu)
Natalie Rollko (Slovenský inštitút v Prahe)
Petr Skondrojanis (konzultant)
Magdaléna Trusinová (Český rozhlas)
Václav Sochor (Bison & Rose)  

V roce 2013 v porotě zasedli:

Aringer Martin (Novartis Oncology)
Binar Jan (McCANN ERICKSON Prague)
Džiuba Marek (Friends' factory)
Janoušková Lenka (ČSOB)
Kříženecká Karolína (Siemens)
Lachoutová, Gabriela (Nadační fond J&T)
Maková Tatiana (RADDA)
Marček Eduard (Slovenské centrum fundraisingu)
Olah Peter (Škoda Auto a.s.)
Sochor Václav (Marketing&Media)
Tichá Klára (Nadace Telefónica)

Hodnocení veřejnosti 

Prostřednictvím on-line hlasování veřejnost ze všech nominovaných kampaní vybere jednu vítěznou kampaň, která bude rovněž vyhlášena a oceněna v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků.


tisk