--------- TISK ZE STRÁNEK www.zihadloroku.cz © Žihadlo roku ---------

Přínosy vítězství v Žihadle roku aneb "Jak to vidí oceněné organizace"

Letošní rok se již posedmé uskuteční Žihadlo roku, soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň, jejímž pořadatelem je obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz. Cílem soutěže je upozornit na kvalitní kampaně neziskových organizací, které podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám.

V minulosti se do soutěže zapojily a byly oceněny například kampaně nestátních neziskových organizací DebRA ČR, Diakonie ČCE, Sdružení Linka bezpečí, Startujeme, Amnesty International ČR, Člověk v tísni, Celé česko čte dětem, Posázaví nebo Nadace Vodafone.

Nejlepším rozhlasovým spotem roku 2012 byl vyhlášen spot „Čistá řeka Sázava“ – Posázaví, o. p. s. ve spolupráci s Art Shock, s. r. o.A co vítězům ocenění v soutěži Žihadlo roku přináší? Ředitelka obecně prospěšné společnosti Posázaví Bohuslava Zemanová, zastupující organizaci, která vloni zvítězila v kategorii rozhlasový spot, k tomu uvádí: "Ocenění pro nás bylo především obrovskou prestiží, protože jsme dokázali
obstát v konkurenci velkých celoplošných kampaní. Přineslo nám především dobrý pocit z toho, že spot, vyrobený sice na koleně, ale s láskou a velkým zaujetím pro věc, dokáže zaujmout i porotu složenou z odborníků. Nejvíc si ale považujeme ohlasu, který naše rozhlasová pozvánka vyvolala
u samotných dobrovolníků, kteří se po jejím odvysílání hlásili k úklidu řeky Sázavy. Podobným způsobem je proto zveme k účasti na akci i v letošním roce."


Vítězná kampaň Celé Česko čte dětem o.p.s.Ředitelka obecně prospěšné společnosti Celé česko čte dětem Eva Katrušáková dodává: "Soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu Žihadlo má za léta své existence velmi dobrý zvuk, což dokládá také zvyšující se počet přihlášených neziskových organizací. Celé Česko čte dětem, o. p. s. se této soutěže zúčastnila již podruhé a v obou případech získala
ocenění, vloni dokonce ve dvou kategoriích. Obstát v tak velké konkurenci skvěle vymyšlených a provedených reklam, ať už televizních, tištěných či internetových, které propagují alarmující problémy z různých oblastí naší společnosti, je pro nás velká čest. Prezentace našich neziskových aktivit vůči našim sponzorům, mediálním partnerům, podporovatelům či spolupracujícím subjektům a jednotlivcům tak nabývá vyšší prestižní hodnoty. Díky silnému mediálnímu dopadu "Žihadla" vysílá
Celé Česko čte dětem do povědomí široké veřejnosti další důležité signály a motivaci k zavedení každodenního rituálu předčítání dětem. Účast v této soutěži každopádně měla a má pro naši neziskovou organizaci velký přínos."


Stejně jako minulý rok se i letos mohou do soutěže zapojit nestátní neziskové organizace a příspěvkové organizace z celé České a Slovenské republiky, které medializují veřejně prospěšný projekt. Ze soutěže jsou ovšem vyloučeny kampaně příspěvkových organizací, které propagují
prodej vlastních výrobků či služeb, například prostřednictvím plakátů či upoutávek na divadelní představení. Organizace mohou své kampaně bezplatně přihlásit do čtyř kategorií:
  • tištěná reklama,
  • televizní a kino spot,
  • rozhlasový spot,
  • internetová kampaň
O vítězích rozhodne odborná porota. Svého vítěze si od loňského ročníku může zvolit také široká veřejnost prostřednictvím on-line hlasování. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězných kampaní se letos za podpory tradičního partnera soutěže ČSOB uskuteční v druhé polovině listopadu 2013 v prostorách Era svět v Praze 1.

 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.zihadloroku.cz © Žihadlo roku ---------