--------- TISK ZE STRÁNEK www.zihadloroku.cz © Žihadlo roku ---------

Pokyny pro zasílání soutěžních prací

Do soutěže Žihadlo roku se přihlašte prostřednictvím elektronické přihlášky.
 
Soutěžní práce zasílejte elektronicky, prostřednictvím online uložiště "leteckaposta.cz".

Do předmětu zprávy napište "ŽIHADLO ROKU 2014" + název organizace.

Zprávu odešlete na e-mailovou adresu: zihadlo@neziskovky.cz

Kontatktní osoba: 
Bc. Karolina Fialová, fialova@neziskovky.cz, 224 239 876
 
Přihlášky je možné podávat do 10. října 2014!

Technická specifikace zaslaných soutěžních prací:

Definují formu, ve které je potřeba dodat soutěžní práce pro zasedání poroty, pro následnou prezentaci prací při slavnostním vyhlášení i pro další prezentaci.

Soutěžní práce se označují následujícím způsobem:
     kategorie_organizace.format

Jiné označení či popisování soutěžních prací je nepřípustné.

Kategorie A – Tištěná reklama

Soubory s tiskovými materiály: soutěžní práce dodejte v digitální podobě pojmenované dle vzoru ve formátu PDF (v tiskové kvalitě) nebo TIFF (v rozlišení 300 dpi), případně AI nebo EPS (s fonty ve křivkách a s obrázky). Velikost pro tisk je min. A6 a max. A4.

 

Soutěžní práce zaslané jen jako nátisk, bez souborů v digitální podobě, nebudou do soutěže přijaty.

Kategorie B – Televizní a kino spot

Soubory: soutěžní práce dodejte v digitální podobě řádně pojmenované. Preferovaný formát:  AVI, MOV, MPG
Video: preferovaný formát: 720 x 576, 25 snímků/s, DV-PAL (možno uncompressed)
Audio: preferovaný formát: 48.0 kHz / 44.1 kHz, 16 bit, stereo
Délka spotu: do 2 minut
Pokud je spot zveřejněn online, uveďte jeho funkční URL adresu. V případě nečitelnosti formátu videa, bude využita tato verze spotu.

Kategorie C – Rozhlasový spot

Soubory: soutěžní práce dodejte v digitální podobě řádně pojmenované ve formátu WAV, AIFF, MP2 nebo MP3 (min. 128 kbps) dle specifikace
Audio: preferovaný formát: 48.0 kHz / 44.1 kHz, 16 bit, stereo
Se zvukovými soubory dodejte také textový soubor s textem soutěžního rádiového spotu.
Pokud je spot zveřejněn online, uveďte jeho funkční URL adresu. V případě nečitelnosti formátu souboru, bude využita tato verze spotu.

Kategorie D – Internetová kampaň

Tato kategorie je hodnocena online, v přihlášce uveďte funkční URL adresu projektu.

 

 


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.zihadloroku.cz © Žihadlo roku ---------